top of page
  • 韓港報小編

【#香港美食】韓系風格打卡cafe 必食韓式全日早餐 南瓜芝士蛋糕


All day breakfast食得多,韓式All day breakfast又食過未?🤔Wuli Cafe位於長沙灣元州街,店名Wuli係韓文「우리」嘅發音,代表「我哋」嘅意思。店主曾居住韓國🇰🇷,所以Wuli嘅食物特別花心思融入韓食元素。


常見嘅All day breakfast嚟嚟去去嗰幾款,Wuli就將韓國食材取代其中,好似用煎到香脆嘅午餐肉取代腸仔,用爽脆微辣嘅泡菜雞蛋捲代替炒蛋,又再煙韌嘅辣醬炒年糕取代茄汁豆,唔突兀之餘仲好有特色!😋飲品同甜品方面都好用心,自家製南瓜忌廉芝士慕斯配海鹽芝士奶蓋勁啱打卡,造型成舊芝士🧀咁嘅樣!😂 面層係海鹽芝士奶蓋,如果單食南瓜芝士慕絲會好易覺得漏,但加埋海鹽芝士奶蓋一齊食就可以

中和漏嘅感覺,味道仲好夾!


🔻 Wuli Cafe 🔻

地址 주소:長沙灣元州街482-492號金碧閣


┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅

Comments


bottom of page