top of page
  • 韓港報小編

【#香港娛樂 】處男下海執導愛情動作片 張敬軒:諗起都濕晒!
歌手張敬軒處男下海,初執導演筒拍「愛情動作片」!這部以手機拍攝的手機電影《前夫的愛》,原來所指的「前夫」,是一眾老婆「嫁」給MIRROR的「前夫」們!軒仔說:「雖然只係虛構故事,但實情喺我身邊係真有其事。曾經有位男友人問我,可唔可以幫佢拎到MIRROR嘅海報,仲話係不惜任何代價,好想送畀太太氹佢開心,所以呢個男仔成個過程係排除萬難,用盡各種可行方法,只係希望拎到張海報令佢心愛嘅人一笑。過程入面見到好有愛,所以好想將佢拍成電影,向呢班『前夫』致敬!」


對於首次做導演,向來妙語連珠的張敬軒搞笑的說:「我做咗一單我咁大個仔都冇做過嘅嘢,聽人講第一次,係會好緊張、會手心冒汗、仲會忍唔住嗌咗出嚟、身體某部份仲會充血 #個腦,我想話畀大家知係真嘅,事後,會令人好回味,仲會懷住一個好滿足嘅笑容去瞓,而家講番起真係紅都面晒!」、「而家諗番起拍攝當日都濕晒,講緊我個背脊同埋手心同埋個頭 #出汗丫」。《前》片由陳詠燊編劇,參與演出的包括陳湛文等。


相片來源:張敬軒instagram

Comments


bottom of page