top of page
  • 韓港報小編

【#香港娛樂 】爆Edan係煩膠!妹妹小如豬揭「臭」史男團MIRROR成員呂爵安(Edan)向來是「妹控」,跟胞妹「小如豬」的感情十分要好,不時「放閃」晒兄妹合照,而「小如豬」趁着假期時在ig稱「好無聊嘅放假人生」,跟網友進行「你問我答」,吸引大批粉絲「爵屎」問關於Edan的問題,當然少不了揭露了Edan的秘密!


自稱最愛Edan的作品是《一表人材》的「小如豬」,被問到認為Edan的人品如何時,向來愛開玩笑寸爆哥哥的她,不單讚美對方的琴藝比自己好:「老實講佢幾好,孝順屋企,關心照顧家人,識同人相處,有分寸,好叻活躍(搞)氣氛,有上進心有擔當,平時心態好,肯聽人意見,好多嘢我自己都好需要學習,如果可以冇咁煩最好。」而她更公開在手機中稱呼Edan的名字是「煩膠呂爵安Edan」,十分搞笑!


真心讚美哥哥一輪,「小如豬」被問到Edan的搞笑事時,即大爆Edan的瘀事:「真係唔明點解佢自己放完屁要自己索番,唔開門通吓風,次次打開門都好驚。」妹妹爆「臭」史,未知Edan會否反擊?


相片來源:小如豬.呂爵安 ig

Comments


bottom of page