top of page
  • 韓港報小編

【香港娛樂】人氣王Jasmine任暟晴奪《聲夢2》冠軍 炎明熹唔擔心被超越:點解要驚呢?炎明熹升呢做師姐,見證任暟晴奪冠。


任暟晴表現超卓。


黃洛妍臨場失準,屈居亞軍。


趙紫諾奪季軍。


炎明熹要兼顧學業及歌唱事業。


無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》在周日(2日)誕生「聲夢王」,現年16歲的Jasmine任暟晴贏得冠軍傳奇新星殊榮,亞軍是Janees黃洛妍,季軍則是Sabrina趙紫諾。一直被視為大熱門的黃洛妍屈居亞軍,她說:「好似好多人期望,但係我又令佢哋失望,而我最怕令人失望,反而咁樣令我有啲失落。呢次係好好嘅經驗,因為我基本上未試過會失準。」


演繹《我等到花兒也謝了》及《瘋了》的任暟晴,賽後說是次表現是連日排練以來,最滿意的一次:「冇計過練咗幾多,我唔識跳唱,所以為咗穩定性,喺屋企一邊跑步一邊唱。」她說會兼顧學業及歌唱事業,家人也要求她以學業為重。被指為「翻版全智賢」的任暟晴,同時又被指是韓國女團BLACKPINK成員Jennie和無綫小花游嘉欣的混合版,她3、4歲開始學唱歌,在英國皇家音樂學院ABRSM考試中,聲樂及鋼琴均考達8級水平,曾參加逾10項學界或校內歌唱比賽。


升呢為師姐的炎明熹擔任表演嘉賓,賽後被問到會否擔心會被新一屆冠軍超越,她即說:「大家一齊努力,點解要驚呢?」她續說稍後會錄新歌,更言因將升讀中六,要預備考DSE,強調學業同樣重要:「未睇定邊間大學,想讀音樂或時裝設計,我認為課本上學到嘅嘢,未必喺音樂上學到,音樂嘅嘢同樣未必喺讀書時學到,所以希望可兩邊兼顧同平衡。」


相片來源:stephenmakeup ig, starsacademy.official ig


Comments


bottom of page